نوشته‌ها

فیبر (TEXTOLIT)

فیبر

فیبر این دسته از محصولات که از جنس فنولیک می باشند نیز به دو صورت ورق و میلگرد به بازار عرضه می شود و در دو نوع عمده استخوانی و نخ دار موجود است.

کاربرد فیبر به طور عمده در صنعت برق می باشد و جهت عایق الکتریکی استفاده می شود.

 

خواص فیزیکی و مکانیکی محصول فیبر نخ دار:

چگالی۴/۱
مقاومت کششی۶۵۰
مقاومت خمشی۱۳۰۰
مقاومت در مقابل ضربه۳۰
مقاومت در مقابل فشار۲۰۰۰
جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری۷۵/۰ % تا ۲/۱%% درصد
تحمل ولتاژ عمود بر صفحه۲۵KV

 

خواص فیزیکی و مکانیکی محصول فیبر استخوانی

چگالی۴/۱
مقاومت کششی۱۴۵۰
مقاومت خمشی۱۷۰۰
مقاومت در مقابل ضربه۲۲
مقاومت در مقابل فشار۱۸۰۰
جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری۳%% درصد
تحمل ولتاژ عمود بر صفحه۳۰KV