نوشته‌ها

پلی فنیلین سولفید (PPS)

پلی فنیلین سولفید

پلیمر پلی فنیلین سولفید مربوط به مواد نیمه کریستاله و دارای ظرفیت های بالای مکانیکی است، مقاومت های شیمیایی و حرارتی در یک زمان از دیگر مشخصات این ماده است و محدوده عملیاتی دمایی تا ۱۵۰+ درجه می باشد. استحکام ابعادی خوب و مقاومت به خزش، این ماده فاصله نزدیکی با مشخصات تکنیکی PEEK دارد، با این تفاوت که اقتصادی تر است.

 • نقاط قوت پلی فنیلین سولفید:
 • سختی و استحکام بالا و خشک
 • استقامت دمایی بالا
 • استحکام ابعادی و مقاومت شیمیایی خوبتر از PSU
 • عایق و مقاوم به هوازدگی
 • مقاوم به هیدرولیز شدن
 • نقاط ضعف پلی فنیلین سولفید:

قیمت گرانتر از پلیمرهای مهندسی معمول

 • کاربرد پلی فنیلین سولفید:

در ترکیبات ساخت ماشین آلات قطعات پمپ ها، قسمت هایی از فن ها، ایمپلرها و بخش های در سوخت و صنعت خودرویی

قابلیت تقویت با ۴۰% گلاس فایبر برای بهبود استحکام ابعادی و نیز افزایش سرویس حرارتی تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد

پلی اتراترکتون(PEEK)

پلی اتراترکتون(PEEK)

پلی اتراترکتون(PEEK) پلیمر نیمه کریستاله با مشخصات مکانیکی و حرارتی بالا تا ۲۴۰+ درجه، مقاومت خزش و پوشش خوب تحت فشار و ضریب اصطکاک پایین، مقاومت به دمای بدون فشار بالاست ولی با یک فشار جزئی کاهش می یابد.

 • نقاط قوتپلی اتراترکتون(PEEK):
 • مقاومت حرارتی بیش از ۲۴۰+ درجه
 • مقاومت های شیمیایی خوب
 • استحکام ابعادی خوب
 • مقاوم به فرسایش و ضریب اصطکاک پایین
 • عایق الکتریکی
 • نقاط ضعف پلی اتراترکتون(PEEK):
 • قیمت گران
 • کاهش تحمل حرارتی تا ۱۴۰+ درجه تحت فشار
 • به اشعه UV مقاومت ندارد
 • کاربرد:

مکانیکی: استحکام ابعادی خوب حتی در گرما و تجهیزات که نیازمند خود لغزندگی و نیز مقاومت پوششی هستند، قطعات با عملکرد بالا در سرما و گرما، پوشش دنده ها، در صنایع هوایی و هوافضا

غذایی: دارای خاصیت بی اثر است اگر طبیعی باشد

الکتریکی: دی الکتریک خوب و مشخصات عایق

شیمیایی: مقاومت شیمیایی خوب، والف آب بند توپی، پمپ های خانه دار

هسته ای: مقاومت زیاد به اشعه گاما

پلی اتراترکتون(PEEK)یکی از مقاوم ترین پلمیر های نیمه کریستال است.