نوشته‌ها

پلی کربنات (PC)

پلی کربنات (PC)

پلیمر پلی کربنات (PC) شیشه ای عموماً به سبب مقاومت بالا به ضربه استفاده می شود و برای کاربردهای مکانیکی حتی به سبب استحکام ابعادی مناسب برای قطعات دقیق توصیه نمی شود.

  • نقاط قوت پلی کربنات (PC):
  • مقاومت به ضربه محرض (ضد گلوله)
  • مشخصات دی الکتریک
  • استحکام ابعادی خوب
  • رنگ شفاف
  • نقاط ضعف پلی کربنات (PC):

به دلیل اینکه قدرت خود لغزندگی ندارد در معرض روغن ها و گریس قرار می گیرد و بنابراین مناسب قطعات حرکتی لغزشی ماشین آلات نیست.

  • کاربرد پلی کربنات (PC):

مکانیکی: در مکانیزم های دقیق وقتی استحکام ابعادی لازم است کاربرد دارد.

غذایی: دارای خاصیت بی اثر است اگر طبیعی باشد.

الکتریکی: دی الکتریک خوب و بطور عمده در این زمینه استفاده می شود.

شیمیایی: در این صنعت کاربرد چندانی ندارد زیرا که مقاومت ضعیفی در برابر هیدروکربن ها دارد.