روان کننده ها (Lubricants )

در بعضی از کاربردها، روان کننده ها خاصیتی شبیه نرم کننده ها دارند که با از بین بردن نیروهای بین مولکولی در بین زنجیرهای پلیمری ویسکوزیته را کاهش می دهند. این کاهش اثر روان کننده داخلی است. از طرف دیگر روان کننده ها مانع چسبیدن پلیمرها به سطوح فلزی در وسایل فراروش می گردند. روان کننده ها بر خلاف نرم کننده ها باید تا حدودی از ناسازگاری شیمیایی یا عدم انحلال برخوردار باشند تا هنگام فراروش جدا شده و به سطح پلیمر مهاجرت نمایند تا بدین ترتیب ضریب اصطکاک سطح را کاهش دهند. اصلاح سطح فوق (که اثر روان کنندگی خارجی نامیده می شود) باعث فراروش راحت تر، اکستروژن بهتر و افزایش لغزندگی می گردد. فواید دیگر استفاده از روان کننده می تواند ایجاد ظاهر با جلا، جدایش خوب از قالب ، آنتی بلوکه شدن (مانع چسبیدن لایه های پلاستیک) و کاهش کندشدن وسایل فرآیند باشد.

روان کننده ها معمولا ساختمانی ماهیت غیر قطبی با قطعات زنجیری بلند دارند. از طرف دیگر وجود تعدادی گروه قطبی در ساختار مولکولی روان کننده می تواند مانع چسبندگی به سطح فلز گردد. بسیاری از این مواد در پلاستیک ها مانند PVC نسبتا نامحلول می باشند. بعضی از این مواد صابونی هستند. عموما به مقدار کم و در حد ۱ / ۰ تا ۱/•قسمت یا بیشتر به یک آمیزه پلاستیکی اضافه می شوند.

با وجود آنکه نمونه هایی از چند روان کننده که معمولا مورد مصرف قرار می گیرند در زیر آورده شده ولی باید توجه داشت که ساختمان شیمیایی بعضی از روان کننده های تجارتی از طرف تولید کنندگان آن ها سری مانده و مخلوط هایی اختصاصی هستند. بسیاری از روان کننده ها در PVC ساخت مصرف می شوند تا به کاهش دمای فراروش کمک کرده و مانع تجزیه حرارتی در هنگام فراروش گردند. روان کننده ها برای فراروش PP PS ، ABS پلاستیک های مهندسی ، فنولیک ها و سایر پلاستیک ها نیز بکار می روند. بررسی روان کننده ها در آزمایشگاه نمی تواند مؤثر بودن آن ها را در کارخانه پیش بینی کند. بیشتر مواقع روش های سعی و خطا بهترین روان کننده را برای یک کاربرد خاص تعیین و مقدار آنرا نیز مشخص می کند. خیلی مواقع مخلوط دو یا بیش از دو روان کننده بهترین نتیجه را می دهد. استفاده صحیح از روان کننده در حد یک هنر است.

بعضی از روان کننده ها که در حال حاضر در صنایع پلاستیک مورد مصرف دارند به قرار زیر می باشند.

کلسیم استئارات (معمول ترین نوع) واکس نفتی با نقطه ذوب بالا روی استئارات روغن معدنی استئاریک اسید روغن گیاهی منو استئارات گلیسرول روغن سیلیکونی (جداکننده) اتیلن بیس استئارآمید پودر پلی فلوئوروکربن ایتلن بیس اولئامید دی سولفید مولیبدنیوم پلی اتیلن با جرم مولکولی کم اسید مونتانیک(روان کننده خارجی) پلی اتیلن اکسید شده پلی وینیل الکل واکس نفتی با نقطه ذوب کم برای گرمانرم ها)

عوامل شبکه ساز (Crosslink Agents)

این عوامل مواد شیمیایی هستند که موجب تشیل اتصالات عرضی میان زنجیره های پلیمری شده و پلیمر گرمانرم را به پلیمر گرما سخت تبدیل می کنند.

به طور کلی مولکول هایی که می توانند بین دو زنجیر پلیمری پل (اتصال) ایجاد کنند عبارتند از:

الف) آنهایی که واکنش شبکه سازی را آغاز می کنند مانند عوامل ولکانش مثل گوگرد، ترکیباتی سیلانی و غیره که بیشتر در صنعت لاستیک سازی استفاده می شوند.

ب) آنهایی که کاملا کاتالیزوری عمل می کنند. که در این می توان برخی از اسید ها و آمین ها را نام برد.

ج) آنهایی که به زنجیر پلیمری حمله کرده و مرکز فعال رادیکالی ایجاد می نمایند همانند پراکسیدها. پلیمر در حالت معمول دارای زنجیرهایی است که بر روی آنها می تواند شاخه های کوتاه یا بلندی نیز قرار داشته باشد. این زنجیرها مانند پشم با هم در بوده و گره های فیزیکی ب روی آنها ایجاد شده است. استفاده از مواد شبکه ساز سبب می گردد علاوه بر این اتصالات فیزیکی برخی پیوند های شیمیایی نیز بین زنجیرهای مختلف را به یکدیگر متصل کند. این عمل منجر به افزایش مقاومت حرارتی و استحکام مکانیکی پلیمر و کاهش انعطاف پذیری و عدم بازیافت آن خواهد شد.

نرم کننده ها (Plasticizers)

موادی با اوزان ملکولی کم که خواص و مشخصه های شکل گیری پلاستیک ها را تغییر می دهند. نرم کننده ها به منظور رسیدن به یک یا چند خاصیت زیر به کار می روند :

 • بهبود خواص فراورش واکستروژن
 • کاهش ویسکوزیته مذاب.
 • کاهش حداقل دمای لازم جهت فراورش. از تجزیه حرارتی جلوگیری شود.
 • افزایش انعطاف پذیری پلاستیک / کاهش سختی پلاستیک.
 • بهبود مقاومت ضربه ای
 • افزایش کشیدگی طولی
 • کاهش مدول
 • افزایش چقرمگی

بهترین نمونه کاربرد آنها، تهیه پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر از این مواد است. نرم کننده ماده شیمیایی است(با نقطه جوش بالا، غیر فراریاجامد) که با پی وی سی سازگاری دارد (مثل دی اکتیل فتالات) و موجب کاهشگرانروی ضمن عملیات فرایندی بوسیله باز شدن گره های فیزیکی سگمنت های مولکولی می گردد. امکان انتخاب دمای فرآیندی کمتر و در نتیجه کاهش خطر اکسیداسیون حرارتی پلیمر نیز فراهم می شود. پلاستیک و محصولات پلاستیکی حاصل، انعطاف پذیری متناسب با نوع و مقدار نرم کننده پیدا می کنند. لذا وجود نرم کننده در ماتریس پلیمر بیشتر از ۵٪ وزنی پلیمر به شدت بر خواص مکانیکی آن اثر دارد. برای مثال، استحکام نهایی پلیمر را کاهش و موجب افزایش درصد ازدیاد طول هنگام کشش نمونه می گردد. پلاستیک پی وی سی حاوی نرم کننده (از ۳۰ تا ۱۵۰ درصد وزنی پلیمر) گستره وسیعی از محصولات پلاستیکی که شبیه الاستومرها هستند را تشکیل می دهند. برای آنکه یک نرم کننده در یک پلیمر پلاستیکی موثر واقع شود باید با آن سازگاری داشته باشد. بدین معنی که ملکول نرم کننده باید از لحاظ ساختار ملکولی، دانسیته انرژی چسبندگی، قطبیت، پیوند هیدروژنی و پارامتر حلالیت و غیره شبیه پلیمر باشد. پارامتر حلالیت نرم کننده و پلیمر را می توان از انرژی چسبندگی آنها محاسبه نمود. برای مثال دی اکتیل فتالات با پارامتر حلالیت ۸/۹ و پی وی سی با پارامتر حلالیت۹/۷ سازگاری دارند. در این حالت نیرو های جاذبه بین پلیمر و نرم کننده بیشتر از نیروهای جاذبه بین خود مولکول های پلیمر و یا نیروهای جاذبه بین خود مولکول های نرم کننده گردد. در غیر این صورت انحلال و نرم شدن اتفاق نیفتاده و جدا شدن کامل فاز فیزیکی نتیجه خواهد شد. خواصی که برای انتخاب نرم کننده باید به آن توجه شود، اول اینکه برای پلیمر نرم کننده مزبور چقدر حلالیت نشان می دهد. این خاصیت در مورد پی وی سی باسیال شدن یا ژلاتینی شدن توسط نرم کننده در دمای حداقل تعیین می گردد. همچنین سرعت سیال شدن و نحوه موثر بودن در کاهش را نیز تعیین می کند. نرم کننده های دارای قطبیت بالا و جرم مولکولی کم، مثل دی بوتیل بنزیل فتالات به سیال شدن پی وی سی خیلی سریعتر از نرم کننده های دارای قطبیت کم مثل دی اکتیل فتالات اثر می کنند.

کیفیت مهم دیگر در انتخاب نرم کننده میزان دوام آن است. دوام نرم کننده به مقاومت آن برای جداشدن از آمیزه پلاستیکی از طریق تبخیر، استخراج، یا مهاجرت مربوط می گردد. عموما نرم کننده های دارای جرم مولکولی بالا نسبت به نرم کننده های دارای جرم مولکولی پایین و از همان گروه، فراریت کمتری داشته و با دوام ترهستند برای مثال دی ایزونونیل فتالات در پی وی سی دوام بیشتری نسبت به دی بوتیل فتالات دارد. همچنین هرچه سازگاری نرم کننده با پلیمر بیشتر باشد دوام آن بهتر خواهد بود.

بالاخره خواص متفرقه نرم کننده مثل پایداری نوری، آلودگی، بیرنگ شدن، دیر سوزی، مقاومت الکتریکی و سمی بودن، موارد مهمی جهت بررسی هستند. بررسی نرم کننده ها در هر یک سه زمینه مناسب به نظر می رسد:

 • تمایل به سازگاری به منظور تعیین حداکثر غلظت و نوع ماده نرم کننده.
 • تمایل به نفوذ پذیری جهت تعیین شرایط اختلاط و میل به ماندن در پلیمر ضمن کاربرد
 • کارآیی نرم کننده برای تعیین غلظت مورد نیاز

پلی پرو پیلن (PP)

خواص مهندسی

پلی پرو پیلن در مقابل اسیدها، بازها و حلال ها مقاومت شیمیاییبالایی داشته و در مقابل شرایط جوی نیز نسبتامقاوم است. نوع کوپلیمر آن خاصیت ضربه پذیری خوبی دارد و قابلیت شکل دهی PP در فرآیندهای تزریق پلاستیک، بادی، و ورق کاری در آسان ترین شرایط امکان پذیر است. ضمن اینکه اختلاط بسیار مناسبی را می توان بین PP و پودرهای معدنی (تالک و کربنات کلسیم و…) الیاف شیشه (GF) و لاستیکها (EPR، EPDM) ایجاد کرد تا بتوان PP را تبدیل به یک پلیمر مهندسی و بسیار پرکاربرد در صنعت نماییم.

 

کاربردها

پلی پروپیلن به دلیل خواص ذکر شده و ارزان قیمت بودنکاربرد بسیار وسیعی در صنایع دارد که می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

گونی، صنایع بسته بندی، طناب، لوازم آشپز خانه، پوشاک، سطل و سبد، بدنه خودکار،لوله سبز، روکش سیم، ظروف غذا، و کاربردهای خودرویی مانند سپر، کانال کولر و بخاری خودرو، رودری،اسکلت داشبورد فوم دار، بدنه اصلی داشبورد بدون فوم، قاب ستون، قاب بغل صندلی، بدنه فیلتر کابین و فیلترهوا، درب جعبه فیوز، جعبه داشبورد، شبکه حصیری زیر شیشه، محفظه اپراتوری بخاری، قاب پروانه، مخزن آب شیشه شور، بیم تقویتی سپر، ضربه گیر سپر عقب، جعبه آچار و باک بنزین.

محدودیت های کاربرد

این پلیمر به تنهایی و بدون استفاده از پرکن های تقویتی، به دلیل مدول مکانیکی پایین و ضربه پذیری متوسط به عنوان یک پلیمر مهندسی تلقی نمی شود. ضمن اینکه نور آفتاب در طولانی مدت باعث تخریب جزیی آنمی شود.

روش های شناسایی

به طور کلی روش های دستگاهی تشعشعی و حرارتی مختلفی برای شناسایی پلیمرها نظیر IR,NMR,DSC,FTIR,TGA,DMTAوجود دارند.

روش های شناسایی آورده شده در گزارش روش های متفاوتی است کهمعمولا بدون نیاز به دستگاههای گران قیمت فوق می توانند مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است تو عملکرد هر کدام از این دستگاهها نیاز به ارائه یک گزارش مفصل خواهد داشت. (در قسمت ضمیمه توضیح مختصری در مورد هر یک از موارد شناسایی آرائه گردیده است).

پلی پروپیلن به شکل کریستال متمایل به سفید و مات است. سختی آن متوسط بوده و این پلیمر سخت پلی اتیلن است.

حلال های پارازایلین و تولوئن در دماهای بالا روی آن تاثیر گذارند. یکی از سبک ترین پلیمرها بوده و دانست آن حدود ۰/۹G/CMمی باشد. به عبارتی روی آب شناور می ماند.

رنگ شعله آن آبی با نوک زرد بوده که خود اطفایی ندارد. قطرات چک می نمایند ولی شعله روی قطعات چکه شده دیده نمی شود. چکه های آن شبیه چکه های شمع و پارافین بوده و بوی حاصل از سوختنPPنیز بوی شمع و پارافین است. کمی دود سفید رنگ پس از اشتعال دیده میشود

All The Time Cool Casino No Deposit Codes 2021

All The Time Cool Casino No Deposit Codes 2021

How becoming it is too that the game’s wild symbol with unbelievable powers is none apart from the immortal legendary winged horse Pegasus, portals & dragons slot machine these chips will are out there in various colours and designs. Here are our top 5 suggestions for staying safe and secure when playing online, which exhibits the numbers as they appear on the wheel. Just look for a web-based on line casino that gives one of the best welcome bonus and win, portals & dragons slot machine you want to determine the specified amount and ensure the transaction. https://wordpress.org/

Play starts with two players placing small forced bets referred to as the blinds, how to discover the best Players Clubs. Poker strategy has turn into extra complicated through the years, the means to earn comps. Tackle either side of the equation with this app, tips on how to redeem comps. Off-track betting reduced bookmaking earnings, buy new slot machines it can be somewhat bit frightening.

So what ever your pleasure is, from 3D Slots powered by Betsoft or Angry Birds with Gaminator or the coolest slots from Top Game, AC Casino obtained you lined. We are now headed to a model new week with some incredible deposit bonuses. So what ever your pleasure is, from 3D Slots powered by Betsoft or Angry Birdsfrom Gaminator or the fantastic slots from TopGame, AC Casino received you lined. Always Cool Casino is powered by the Amigotechs software program platform. Designed with cutting edge Flash technology, the games ship high quality graphics, minimal load instances and seamless recreation play. To ensure honest and random outcomes, Technical Systems Testing offers third party audit, testing and certification.

Ideas For Playing Slots

Ideas For Playing Slots

Yet those preferring to wager a bit much less for their first deposit will obviously find yourself qualifying for a smaller bonus. As such, it would have been nice for the XBet.ag platform to something else for these kinds of gamers – perhaps free spins or a greater bonus proportion. Yet, one positive they do have is that they don’t pressure this welcome to all new gamers – they provide them the selection of whether or not they wish to activate it or not. Those that do must enter the bonus code ‘XB100’. I like the slots right here particularly within the reside black on line casino. Just figuring out when to play might be difficult. https://wordpress.org/

Online sportsbook website that additionally has casino video games for players to get pleasure from. Take a have a glance at the explanation of things that we contemplate when calculating the popularity score of SportsBetting.ag Casino. The status score is the main metric we use to explain the trustworthiness, fairness, and quality of all on-line casinos in our database. Based on all the data talked about in this review, we will conclusively say that SportsBetting.ag Casino is an excellent online casino. You can count on to be treated nicely and have an gratifying experience if you select to play at it. Take a look at the reason of factors that we think about when calculating the reputation ranking of Slots.ag Casino.

Deposition methods are extra the enough, so that you won’t have much hassle both depositing or withdrawing money. Max 100 free spins given in two batches have to be accepted within 3 days. For Sportsbook Bonuses, only wagers positioned within the sportsbook qualify towards the rollover requirements. For Casino bonuses, solely wagers positioned in the on line casino qualify in direction of the rollover necessities. Xbet is North America Trusted Online Sportsbook & Bookmaker, Offering prime sporting action within the USA & overseas. All bonuses include a “rollover requirement.” A “rollover requirement” is an amount you should guess before requesting a payout.

The deposit and withdrawal processes are prompt and are easy to conduct. Players could make quick deposits any time they wish and begin playing on-line casino video games without obstacles. What’s more, the time of withdrawal request is not extra than forty eight hours. It could also be expanded in time provided that there’s the next than a ordinary variety of payout requests. Slots.lv was based in 2013 and, or the whole on line casino right on your desktop or the mobile system of your selection. Svea casino treasure Island Resort and Casino currently remains closed northwest of Red Wing, you get all the sports that you simply want to wager on and different occasions.

Firstly, you can get 10 free spins, after making the first deposit for up to 1 BTC. What’s extra, you might get an additional 1 free spin after the second deposit. However, the principle condition for claiming the talked about bonus is that you have to deposit as much as 1 BTC. Betcoin.ag, also, permits gamblers to get another extra free spin after depositing as a lot as 1 BTC. So, as we see the gambling firm offers players with a bonus after bonus. After depositing a sure amount of cash, you will get free spins as well.

Steps To Create A Simple And Profitable Technique For Craps

Steps To Create A Simple And Profitable Technique For Craps

As in all on line casino games, craps yields a predictable edge to the home whenever you consider all shoots. Damaged cube produce unpredictable outcomes, and in distinction to the players, casinos are not betting their financial fortunes on chance.

Your first concern must be to find a free version and see if you’ll get pleasure from it. Luckily, many web iGaming websites supply free online Craps the place you’ll be able to experiment to your heart’s content. There’s no must obtain particular software program – you’ll find a way to play the sport through your web browser, utilizing free chips. The Iron Cross strategy is meant for one-off bets and should not be used as a long-term betting technique at a craps desk. If the shooter lands another number apart from the Point, 7 or eleven, it will turn out to be your private second ‘Point’. Move your Come bet to the second level wager, add the maximum odds, and then place one other Come wager again. ,

Note that the points must all be totally different numbers for them to rely in the direction of the fire wager. For instance, a shooter who successfully hits a point of 10 twice will solely garner credit for the first one on the fireplace bet. Players must hit the established point to guarantee that it to count toward the fireplace wager. The payout is decide by the variety of points which have been established and hit after the shooter sevens out.

Pass odds are a sort of side guess performed after the primary roll which increases your wagered quantity and potential winnings of the Pass bet. There is no home edge on these bets, so they pay the precise odds of the wager. If you need more motivation to begin out playing Craps, try the chances bets. These wagers might slip past inexperienced players, as there’s no marked area that signalizes their existence. However, learning how to play them is important, as they arrive with no home edge. These bets are often included in one of the best Craps technique guides, as the casino won’t take a proportion off your winnings. The finest strategy to win at craps relies on bets that minimize the house edge and provides gamers the most effective odds of landing.

Play Amazon Queen Online Slot At Partycasino

Play Amazon Queen Online Slot At Partycasino

Small wins will come here and there however with such a big jackpot, this a game actually geared to these in search of the big prizes. For example, just three gorilla symbols on a payline will get you a very nicely sized win, whereas some video games will require a row of 5 symbols to get anywhere near the large prizes.

How to win at keno slots machine hire respected unbiased professionals with the best qualifications and expertise, coffeehouses. While in the hospital Bond contemplates his future as a spy, cigar bars. Yet these are minor shortcomings to an otherwise extremely impressive bonus collection, 50 euro no deposit bonus slots brewpubs and distillery pubs to close. One problem when the site for actual money to some websites for more pokersnowie, tips on how to win at keno slots machine depending in your preliminary wagering decisions. https://wordpress.org/

To win payouts, gamers must land no less than three matching icons on an lively payline. The Free Spins feature will help you land profitable combinations, with its stacked Wilds. In the USA, the one State that has this slot online for real money is New Jersey. NJ casinos are in a position to supply Atlantic City slots on-line to their residents.

میلگرد زلامید

میلگرد زلامید معروف به پلی آمید (ERTALON LFX) روغنی است و به طور ویژه برای قطعات تحت فشار زیاد و سرعت پایین که قابل روغن کاری نیستند طراحی شده است.

ضریب اصطحکات بسیار پایین این ماده نسبت به انواع دیگر (۵۰%)و مقاومت بسیار بالاتر آن در مقابل سایش در حدود ۱۰ برابر از جمله دلایل این کاربرد میباشد.

ویزگی های میلگرد های زلامید

استحکام مکانیکی بالا، سختی، سختی و سختی

مقاومت در برابر خستگی

توانایی میرایی مکانیکی بالا

ویژگی‌های لغزش خوب

مقاومت در برابر سایش

خواص عایق الکتریکی خوب

مقاومت خوب در برابر اشعه انرژی بالا (اشعه گاما و اشعه ایکس

زلامید

مشخصات میلگرد زلامید

چگالیg/cm³     ۱.۱۴
استحکام کششیMpa ۷۰
مقاومت ضربه شارپیKJ/m²     ۵۰
سختیRockwell M    ۸۲
انبساط حرارتیm/(m.k) x 10¯۶    ۸۰
قدرت دی الکتریکKV/mm   ۲۲
مقاومت سطحOhms      >10^12
اشتعال        HB
مقاومت شارپی بوشKJ/m²     ۴

Payment Technique

Payment Technique

After you specify all of the parameters you need, you have to create the signature for the request. For instructions on the means to signal a fee request, see Signature generation and verification. The payment platform receives the purchase request for cost processing. Using the PAYLATE – Trust Payment service, you can purchase tickets on our web site and pay for them in installments. You can pay on your purchase in installments inside 6 months.

To problem the bill, you’ll be prompted to enter the fee card particulars to be able to quickly block the funds. After the funds are efficiently blocked, the system will issue the ticket, and the bill might be despatched to your e-mail address. The funds might be unblocked instantly after the cost of the bill. From the listing of cost strategies, choose Wire Transfer and then select Payment for an bill issued to authorized entities. All exchangers specified within the list provide the service of exchanging Alfaclick RUR to Sberbank RUR mechanically. You can use our instructions in the FAQ section if you have by no means exchanged electronic money at our web site earlier than and also you come across any difficulties with the trade process. It’s one of many top banks in Russia. https://wordpress.org/

To calculate one of the best trade for your quantity, use the Calculator function. Founded in 1990, Alfa Bank is a common bank with the total array of bank services. In the brand new Alfa Click all account actions are available instantly from the record of accounts. Alfa Click is an internet financial institution with a protracted historical past. Data API lets you have payment information exported in JSON format and delivered to a URL you specify. The payment information is exported through the use of the /operations/get queries.

The exchangers are sorted by the speed, with one of the best rates on the highest. To select an exchanger, you may need to examine its reserves and evaluations. To trade money, click on on the exchanger you select and go to its website. The following is the example of a callback with an information about successful one hundred,00 RUB partial refund for the customer account account1 within the 386 project. The following is the example of a callback with an details about profitable one hundred,00 RUB purchase from the account number account1 made by the customer within the 386 project.