مقالات

محتوا و مقالات ما را از این بخش پیگیری کنید

پلی متیل متا اکریلات (PMMA)

/
پلی متیل متا اکریلات (PMMA) پلیمر پلی متیل متا اکریلات (PMMA) …

پلی کربنات (PC)

/
پلی کربنات (PC) پلیمر پلی کربنات (PC) شیشه ای عموماً به سبب …

پلی تترا فلوئور اتیلن (PTFE)

/
پلی تترا فلوئور اتیلن از منومر مولکول اتیلن کاملاً فلورینه شده به دس…

پلی ونیل کلراید (PVC)

/
پلی ونیل کلراید پلیمر پلی ونیل کلراید یک بازدارنده آتش همراه با مقاوم…

پلی اکسی متیلن (POM)

/
پلی اکسی متیلن (POM) استال برای اولین بار توسط شیمیدان آلمانی H…

پلی پروپیلن (PP)

/
پلی پروپیلن پلی پروپیلن (pp) و یا به اختصار ورق پ پ  (بوشن پ پ…

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

/
  دارای استحکام ابعادی و مقاومت حرارتی خوب و نیز مقاومت …