مطالب توسط

پرکننده ها(Fillers)

پرکننده ها می توانند تمامی ویژگی های پلیمرها را تغییر دهند؛ ظاهر، رنگ، چگالی، همرفتگی، ضریب انبساط گرمایی، هدایت الکتریکی، تراوایی و ویژگی های مکانیکی و گرمایی تاثیر پرکننده بر ویژگی ها تابع نوع آن ، روش افزودن واختلاط ، مقدار و آماده سازی سطح پر کننده است. حضور و یا آرایش ذرات پرکننده می […]

عوامل ضد الکتریسیته ساکن AntiStatic Agents

این عوامل می توانند هم به صورت مستربچ هم به طور مستقیم حین فرآیند به پلیمر اضافه شوند و در نهایت سطح هدایت الکتریکی را افزایش داده و بارهای ساکن را پراکنده سازند که این عوامل نهایت منجر به عدم ایجاد اثرات الکتریسیته ساکن می شوند. الکتریسیته ساکن باعث جذب گرد و غبار محیط و […]

پایدار کننده هایUv Stabilizers) UV)

تابش فرابنفش مخربترین بخش تابش خورشیدی است که به آسیب بسیار جدی به محصول پلاستیکی وارد می کند. بسیاری از پلیمرها هنگامی که در معرض تابش خورشید قرار گرفته و انرژی نورانی کافی دریافت نمایند دچار شکست زنجیرهای پلیمری شده ور در نهایت پدیده هایی همچون سفید شدن، تغییرات رنگ و افت خواص فیزیکی، الکتریکی […]

پلی اتر اتر کتون(PEEK)

خواص مهندسی پلی اتر اتر کتون مدول خمشی و مقاومت کششی خوبی دارد. قابلیت شعله پذری آن بدون حضور افزودنیها نیز پایین می باشد. خواص الکتریکی آن عالی است و مقاومت حرارتی بالایی دارد. دمای تغییر فرم آن  (HDT) تحت بار نیز بالامی باشد و قابلیت تحمل تنش های بالا را دارا میباشد. کاربردها به علت […]

آتشگیری

پرکننده های معدنی آتشگیر نیستند. از آن جا که حجم کل ماده ی سوختنی با حضور پرکننده کم می شود، پس سرعت سوختن پلیمرهای، دارای پرکننده کمتر است. علاوه بر این ویژگی، پرکننده های دیگری مانند تری هیدرات آلومنیوم (ATH)، هیدروکسید منیزیم و ترکیبات بور و آنتیوان وجود دارند که به طور موثر سوختن پلیمر […]

پایدارکننده های حرارتی (Heat Stabilizers)

پایدار کننده های حرارتی از پلیمر در مقابل اثرات واپاشی شیمیایی در اثر حرارت محافظت می کنند. این نوع از افزودنی ها بیشتر به پلیمرهای هالوژن داری که در دمای بالا فرآیند می شوند اضافه می گردد. پلیمرهایی که معمولا به این نوع حفاظت نیاز دارند عبارت از پلی وینیل کلراید(PVC)، پلی اتیلن کلرینه شده،ABS […]

فنل های دارای ممانعت فضایی

این گروه معمول ترین گروه از آنتی اکسیدان ها هستند که موارد استفاده زیادی دارند. این مواد بر اساس دادن یک هیدروژن به رادیکال آزاد و تشکیل یک رادیکال بسیار پایدار عمل می کنند و مانع توسعه بیشتر مرحله پیشرفت می شوند. این فنل ها عموما آلودگی ایجاد نمی کنند ولی اگر به ساختمان های […]

بهبود دهنده مقاومت به ضربه Impact Modifier

پلاستیک های انعطاف پذیر آنهایی هستند که دمای انتقال شیشه ای شدن (Tg) پایین تر از دمای محیط دارند و قادرند که بدون شکست، ضربه وارده را جذب کنند و در دمای کارکرد خواص انعطاف پذیری از خود نشاندهند. اما برخی دیگر از پلاستیک ها به علت بالاتر بودن Tg نسبت به دمای محیط، در […]

آشنایی با آزمون های مکانیکی آزمون ضربه (Impact )

دستگاه تست ضربه به منظور تعیین استحکام ضربه پلاستیکها با دو روش IZOD و CHARPY برای یک نمونهی مشخص، تحت شرایط مشخص، به منظور تعیین سفتی و شکنندگی ماده مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون را می توان برای ترموپلاستیکها و ترموستهای سخت به کار گرفت. تفاوت دو روش ذکر شده در نوع قرار […]

عوامل شبکه ساز (Crosslink Agents)

این عوامل مواد شیمیایی هستند که موجب تشیل اتصالات عرضی میان زنجیره های پلیمری شده و پلیمر گرمانرم را به پلیمر گرما سخت تبدیل می کنند. به طور کلی مولکول هایی که می توانند بین دو زنجیر پلیمری پل (اتصال) ایجاد کنند عبارتند از: الف) آنهایی که واکنش شبکه سازی را آغاز می کنند مانند […]