مطالب توسط

دیر سوز کننده ( Flame Retardants)

دیر سوز کننده چیست؟ در دو دهه اخیر بدلیل وضع قوانین جدید دولتی در رابطه با ایمنی مصرف کنندگان، دیر سوز کننده ها رشد شگرفی داشته اند. میزان اشتعال پذیری یک پلیمر اصلی با نحوه تجزیه آن در دمای پایین و تولید محصولات گازی و چگونگی سوختن این محصولات تعیین می گردد. بعضی از پلیمرها مثل […]

عوامل فوم زا (Foaming Agents )

عوامل فوم زا چیست؟ عوامل فوم زا یا کف کننده یک ترکیب شیمیایی است که تشکیل کف را تسهیل می کند یا با تقویت حباب های کف به حفظ یکپارچگی کف کمک می کند. مواد کف کننده در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و همچنین در اطراف خانه استفاده می شود. در واقع، این احتمال وجود […]

پلی فنیلن اکساید (PPO)

پلی فنیلن اکساید (PPO) چیست؟ پلی فنیلن اکساید (PPO) ااز کوپلاژ اکسیداسیونی فنلهای دو استخلافی تولید می شود. خواص مهندسی این پلیمر بدلیل داشتن پایداری ابعادی فوق العاده، مقاومت خزشی خوب در دماهای بالا و جذب آب خیلی کم در زمره پلیمرهای مهندسی به شمار می رود. قابلیت سرویس دهی در دمای بالا C )۱۵۰° […]

ویژگی های کششی پلیمرها

ویژگی های کششی پلیمرها بیشتر پرکننده ها مدول کششی و استحکام تسلیم پلیمرها را زیاد می کنندT ولی تغییر طول در پارگی را کاهش می دهند. البته که در این قاعده استثنا نیز وجود دارد. به طور ویژه در مقادیر کم، توزیع نامناسب، حضور کلوخه ها و چسبندگی ضعیف به پلیمر. تاثیر یک پرکننده بر […]

استحکام

استحکام چیست؟ استحکام شاخصه مهمی از خواص مکانیکی مواد مختلف است. خواص مکانیکی مواد، رفتار مواد را تحت تأثیر نیروهای خارجی به نام بار مشخص می کند. در واقع معیارهایی از استحکام و خواص مکانیکی درمواد جود دارد. این معیارها در طراحی قطعات و ابزارهای مختلف حائز اهمیت است. خواص مکانیکی به نیروهای پیوند ذرات […]

میلگرد پی وی سی PVC

میلگرد پی وی سی پلی ونیل کلراید یا پی وی سی PVC نوعی پلاستیک پرکاربرد است. در حال حاضر در محصولات پتروشیمی، میلگرد پی وی سی PVC یکی از ارزشمندترین محصولات است. به طور کلی بیش از ۵۰ درصد تولید PVC صرف استفاده در صنعت ساختمان می شود. زیرا PVC ارزان بوده و به سادگی […]

نفوذ پذیری یا تراوایی گاز چیست؟

تراوایی گازها یا نفوذ گازها چیست؟ چه کاربردی دارد؟ تراوایی گاز یا نفوذپذیری گاز به معنای خاصیت مواد جامدی است که اجازه عبور گاز از ماده را در حضور اختلاف فشار می دهد. بسته به ساختار جامد و مقدار اختلاف فشار، بین سه نوع اصلی نفوذپذیری گاز تمایز قائل می‌شود: جریان انتشار، افیوژن مولکولی، و […]

افزودنی ها چه کاربردی دارند؟

افزودنی ها چه کاربردی دارد؟ پلیمرها در حالت طبیعی معمولا در برابر شرایط عملیات فرآوری و شرایط عملکرد مقاومت بالایی از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر در هنگام شکل دهی یک ماده خام پلیمری به محصول، به علت اعمال حرارت، تنش، فشار باید انتظار تخریب، تغییر رنگ، تغییر خواص فیزیکی و برخی دیگر […]

ویسکوزیته یا گرانروی چیست؟

ویسکوزیته یا گران روی مقاومت یک سیال (مایع یا گاز) در برابر تغییر شکل یا حرکت بخش های مجاور نسبت به یکدیگر است. این کمیت فیزیکی نشان دهنده مخالفت با جریان یافتن است. سیالیت در مقابل ویسکوزیته است. و معیاری برای سهولت جریان یافتن یک مایع است. برای مثال عسل گرانروی بیشتری نسبت به آب […]

حجم مولی یا چگالی پلیمر

چگالی پلیمر چگونه مشخص می شود؟ حجم مولی ( Vm ) یا چگالی پلیمر به عنوان حجم اشغال شده توسط مولکول های پلیمر بر حسب واحد حجم در هر مول در دما و فشار معین تعریف می شود. چگالی ( ρ ) به عنوان نسبت جرم مولی و حجم مولی تعریف می شود. : ρ = M / V m به دلیل ماهیت […]