مطالب توسط

دوام

حضور پرکننده های معدنی می تواند پایداری قطعات پلیمری در برابر گرما و نور فرابنفش را بکاهد که شدت این اثر به مقدار پرکننده، اندازه ی ذرات آن و نا خالصی آن (آهن، مس(، بستگی دارد. پرکننده هایی که سطح زیاد دارند می توانند با جذب پایدارکننده ها، عمر دراز مدت محصول در برابر گرما […]

چگالی

چگالی پرکننده ها به دقت اندازه گیری شده اند و مقدار آن در برگه ی مشخصات محصول، فروشندگان موجود است . چگالی یک پلیمر دارای پر کننده و در صد حجمی پر کننده را می توان محاسبه کرد. وقتی پرکننده ی خریداری شده خود ترکیبی از چند پرکننده است، عدد چگالی داده شده خیلی دقیق […]

پلی اتیلن ترفتالات (PET)

این پلیمر از پلیمریزاسیون مرحله ای تراکمی اتیلن گلیکول با ترى فتالیک اسید خالص ساختاری آن به شکل ذیل میباشد: خواص مهندسی پلی اتیلن ترفتالات مادهای آمورف و شفاف می باشد که در دماهای بالا می تواند متبلور گردد. دانسیتهآن۱/۳۴g/cm3و دمای انتقال شیشه ای برابر با ۷۰ درجه سانتی گراد دارد. در حوالی ۱۹۰ درجه […]

تراوایی گاز

در بسته بندی ها و ظروف، تراوایی بسته بندی نسبت به گازها و مایعات اهمیت بسیار زیادی دارد، پرکننده ها می توانند تراوایی و سرعت نفوذ گازها را کم کنند. پر کننده هایی که ذرات آنها صفحه ای است مانند یک سد در برابر عبور گازها عمل می کنند. باید توجه کرد که اگر چسبندگی […]

اکریلونیتریل – بوتادین –استایرن (ABS)

ماده ABS از سه جزء اکریلونیتریل، بوتادی ان و استایرن تشکیل شده است و ساختار نمایشی آن به شکل ذیل می باشد: خواص مهندسی اکریلونیتریل – بوتادین –استایرن،ماده ای سخت و انعطاف پذیراست که مقاومت شیمیایی خوبی درمقابل اسید و باز دارد ولی در مقابل برخی از حلال های هیدروکربنی مقاومت بالایی نشان نمی دهد. […]

استایرن- اکریلونیتریل (SAN)

از کوپلیمریزاسیون اکریلونیتریل(CH2 = CHCHN)با استایرن ماده ای به نام استایرن اکریلونیتریل با ساختار ذیل ایجاد می گردد: خواص مهندسی افزودن اکریلونیتریل به ساختار پلی استایرن موجب می گردد تا ضعف های پلی استایرن اعم از مقاومت پایین در مقابل حلالها، هیدروکربنها و روغنها، مقاومت حرارتی پایین و شکنندگی تا حدی پوشش داده شود. دانسیته […]

پلی استال (POM)

نام واقعی این ماده اکسی متیلن می باشد که از پلیمریزاسیون فرم آلدئید شکل می گیرد . فرمول عمومی آن به صورت (CH2O)nمی باشد. اصطلاح استال به گروههای تکرار شونده اکسیژنی بر می گردد. خواص مهندسی پلی استال ها موادی با استحکام بالا، مقاومت حرارتی متوسط، مقاومت سایشی بالا، مقاومت خزشی و خستگیبالا و مقاومت […]

پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)

خواص مهندسی به دلیل طولانی تر بودن رشته گروه های متیل در واحد تکراری زنجیر،پلی بوتیلن ترفتالات در مقایسه با PET هم انعطاف پذیرتر بوده و هم قطبیت کمتری دارد. بنابراین نقطه ذوب (C°۲۲۴)، دمای انتقال شیشه ای (C° ۴۳-۲۲)و نقطه نرمی وایکات (C°۱۷۰ – ۱۸۰ )، آن از PET پائین تر است. عایق الکتریکی […]

پلی متیل متاکریلات (PMMA)

از پلیمریزاسیون رادیکالی مونومر متیل متاکریلات ماده PMMA با ساختار ذیل شکل می گیرد. خواص مهندسی PMMA پلیمری است با شفافیت بسیار بالا (۹۲ درصد)، عایق الکتریکی خوبی در فرکانس های پائین می باشد و مقاومت خوبی در مقابل شرایط جوی و اشعه UV دارد. پایداری ابعادی خوبی داشته و سطح قطعات تولید شده از […]

تفلون (PTFE)

گاز تترافلوئورو اتیلن در حضور آب و یک کاتالیست پر اکسید تحت فشار بالا پلمیریزه شده و تبدیل به پلی تترافلوئورو اتیلن یا تفلون می گردد. خواص مهندسی تفلون جامدی سفید رنگ با دانسیتهg/cm3 2/2و ظاهری موم مانند است. پلیمری سخت، انعطاف پذیر و دارای خاصیت عایق الکتریکی خوب می باشد. انرژی سطح و ضریب […]